Sponzorství a Spolupráce

Sponzorství a Dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Skrze naši mateřskou organizaci Royal Rangers ČR jsme příjemci dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

TechSoup Česká republika

Užíváme software získaný skrze platformu TechSoup Česká Republika.

Křesťanské společenství Jeseník

Naše mateřská církev, sice pod ni spíše spadáme ale nutno ji uvést i zde, jelikož nás štědře podporuje jak finančně, tak duchovně a bez toho bychom se neobešly.

Royal Rangers ČR

Naše mateřská organizace, která nám poskytuje zázemí na krajské a republikové úrovni. Zprostředkovává dotace z vyšších celků a pořádá akce na republikové úrovni.

Úzce spolupracujeme s dalšími hlídkami v ČR

36. Přední Hlídka Opava

Hlídka se kterou máme nejužší spolupráci, společně pořádáme letní tábory i většinu víkendových akcí. A vlastně díky jejich nemalé zásluze jsme vůbec vznikly.

Chci podpořit činnost Royal Rangers v Jeseníku

Pokud chcete podpořit naši činnost budeme moc rádi. Chcete-li nám přispět libovolnou finanční částkou, můžete tak učinit na účet:

1027728637/6100

Pokud byste nám chtěli pomoci jakýmkoliv jiným způsobem kontaktujte našeho velitele viz. sekce kontakty.

Nabízíme

Chcete na svojí akci doprovodný program pro děti se zálesáckými prvky, hru Ringo, střelbu ze vzduchovky ,nebo koutek deskových her. Máme co nabídnout a rádi se s vámi domluvíme. V případě zájmu kontaktujte našeho velitele viz. sekce kontakty.