O Nás

Jsme součástí Křesťanské neziskové organizace Royal Rangers ČR jejíž program je zaměřen na kvalitní trávení volného času a rozvíjí děti a mládež ve čtyřech oblastech života – fyzické, duševní, duchovní a sociální. Cílem je zdravý a rozhodný mladý člověk se správným žebříčkem hodnot, který je připraven zvládnout každou životní situaci, rozvíjet své nadání, prohlubovat své znalosti a zaujmout své místo ve společnosti se správným postojem k sobě i ostatním lidem.

Hlavní náplní naší činnosti jsou pravidelné schůzky, výlety, víkendovky, letní a zimní tábory, kulturní a sportovní akce a zájmové kroužky. Jsou otevřeny všem dětem, které se chtějí zapojit, bez rozdílu pohlaví, náboženského vyznání, či barvy pleti. Zároveň jsou otevřeny i pro neorganizované děti a mládež, tedy nečleny Royal Rangers.

Zlaté pravidlo Royal Rangers

„Ve všem dělám druhým to, co chci, aby i oni dělali mně."

Spadáme pod

Royal Rangers ČR

Royal Rangers ČR je naší mateřskou organizací, koordinuje a dohlíží na činnost hlídek v rámci ČR, organizuje celorepublikové akce, zajišťuje školení vedoucích a mezinárodní spolupráci v rámci Royal Ranger a mnoho dalšího.

www.royalrangers.cz

Křesťanské společenství Jeseník

Jako většina hlídek tak i ta naše jesenická spadá pod místní církev, kterou je pro nás Křesťanské společenství Jeseník. To nám zajišťuje materiální, finanční i modlitební podporu, též nad námi zajišťuje duchovní dohled. V Jeho prostorách se pravidelně setkáváme a máme tam i své sídlo.

www.ksjesenik.cz

Úřední informace

Název: 61. přední hlídka Royal Rangers Jeseník

Forma: Pobočný spolek

Sídlo: Husova 191/2, 790 01 Jeseník

IČ: 075 03 474

Spisová značka: L 18136 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Vznik: 18. října 2018

Hlavní Spolek:

Royal Rangers v ČR z.s., IČ: 641 22 433
Oldřichovice 328, 739 61 Třinec